понеделник, 28 юни 2010 г.

ПРИКАЗКИ ОТ „1001 ПРИЧИНИ, ЗА ДА СЕ СЪБУДЯТ И ПРОГЛЕДНАТ БЪЛГАРИТЕ” - ВТОРА ЧАСТ

РАЗБИВАНЕ НА ЛЪЖАТА ЗА СЛАВЯНО – БЪЛГАРИТЕ

ДА ПОВЕДЕМ КОСМИЧЕСКИЯ СИ КОРАБ
В ПРАВИЛНАТА ПОСОКА


ИСТИНАТА винаги е очевидна и простичка. Човешкото деструктивно мислене е това, което я прави сложна и завоалирана. Но за кого ТЯ е невидима и неразбираема? - За духовно бедните, заблудените, за онези, които са доволни само да има хляб и зрелища, па нататък – каквото ще да става; нали все някога ще се умира. Това беше грижата на Партията - хранителка, партията,велика, която водеше „нашия победен строй”- кроткото и блажено живуркане под нейното крило. За каква победа? Накъде? И само тя ли така разсъждаваше или бе взела пример от някъде по- назад във времето...

Завесите на атеизма се вдигнаха и отдавна можем спокойно и на глас да си говорим за Бог, Библия, Отвъдно, Свещено, Създател, Природа, Свръх- и т.н. Но образователната система и културната просвета, държавната политика все още като че ли се страхуват да говорят.....ИСТИНИ.

СПОРЕД БИБЛИЯТА:

„1. В началото беше Словото и Словото беше у Бога, и Бог беше Словото.
2.То беше в начало у Бога.
3. Всичко чрез него стана и без Него не стана нито едно от онова, което е станало.
4. В него имаше живот и животът беше светлината на човеците.
5. И светлината в мрака свети и мракът я не обзе.
................................................................................
14. И Словото стана плът и живя между нас, пълно с благодат и истина; и ние видяхме славата Му, слава като на Единороден от Отца...”

СПОРЕД ТЪЛКОВНИТЕ РЕЧНИЦИ:

Словене - говорене
Слово - ума, реч, говор, език, израз Словообразуване - Образуването на думи от представки, наставки и основи (корени)
Словосъчетание -- Съединение най-малко на две самостойни, пълнозначни думи, които образуват смислово и граматично единство
Дар слово --Умение да се говори изящно и убедително.
Свобода на словото -- Право да се говори и пише свободно, без ограничения
Славословя -- славя, величая, прославям, хваля, възхвалявам, възпявам
Благослов -- Въздигам в небесата ( някого с похвални думи); да кажа добра дума за някого; благодарене за нещо добро
Богослов -- Което се отнася до божието слово и учение, основаващо се на текстове,приети за свещено откровение
Словарь(рус.) -- речник


СПОРЕД ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ
„ История СЛоВЕНО-БОЛГаРСКАЯ”
или „СЛАВНО БОЛГАРСКАЯ”)

„ О народе и о царей и о светих БОЛГАРСКИХ и о въсех деяния и бития БОЛГАРСКАЯ, събрано и нареждено Паисием иеромонахом......събравшаго историю сию в лето 1762 на ползу роду БОЛГАРСКОМУ"

„За БЪЛГАРСКИЯ народ, царе и светии и за всички БЪЛГАРСКИ деяния и събития,събра и нареди Паисий иеромонах,..........събра тая история в 1762 година за полза на БЪЛГАРСКИЯ род.”


„Внимавайте вие, читатели и слушатели роде български,който обичате и имате присърце своя род и своето българско отечество и желаете да разберете и знаете известното за своя български род....."
Ако историята ни е слАвЯно- българска, защо никъде в своето произведение Паисий Хилендарски не казва, че това е история за славянобългарските царе, защо не говори за славянобългарски патриарси, че те са имали славянобългарски кондики...? Защо вечния ни съперник – Византия, колкото и нейните хронисти да са недолюбвали българите, никъде не са писали, че е сключвала договор със славянобългарската държава?
Ами други наши будители:
Отец Спиридон от Габрово, който точно 30 години след Паисий, през 1792 г., пише “История во кратце о болгарском народе словенском”,
Христаки Павлович - през 1844 г прави първото печатно издание - преработка и допълнение на Паисиевата „история” под заглавието “Царственикъ или Исторiя болгарская”?, която учи "от где са болгаре произишли, како са кралоствовали, како же царствовали и како царство свое погубили и под иго подпаднали.
(но Не и славяно-болгарская). Къде е? И има ли я в днешните български учебници?

Иван Вазов: „Епопея на забравените – Паисий”:
"....От днеска нататък българският род история има и става народ!....
.....Нека всякой брат наш да чете,..
....че и ний сме дали нещо на светът
и на вси Словене книга да четът;
и кога му викат:"Българину!”, бесно
той да се гордее с това име честно....”

Като един съвременен човек, служещ си с положителната страна на интернет, реших да проверя дали случайно, „не изоставам” от света на речниците и потърсих, в „онлайн книжарница” „славянски речник”( но не за да убедя себе си, а за да изложа факти). И какво мислите излиза: старобългарски речник; чешки речник; гръцко-български речник; учебен речник за правопис, правоговор и пунктуация; правописен речник на българския език и т.н., и т.н.. После - в друг сайт за „Книжарница с 20 000 книги”! Пак същото. Добре, нека да потърсим , например, българо-славянски речник. Резултатът - всякакви речници и помагала, но не и това, което търся. Ами как да има? Това е все едно в България да започне издаване на българо – шопски, българо-родопски, да не изброявам нататъка, речници и разговорници. Английско- български речник и разговорник има, защото обслужва националностите от съответните ДЪРЖАВИ.. Българо-италиански и т.н. – също. Но няма държава Славяния, която да има каквито и да е културни, икономически и политически отношения с държавата България, за да е необходимо да се изучава славянски език. Има Чешки Културен Институт, например, и съответно – може да има чешко – български речник, защото има Държава Чехия, с която имаме съответни отношения и т.н. Държавите Словакия, Словения, Македония се създадоха, ясно защо. Политиката си е мръсна работа.
Защо азбуката от Константин – Кирил се нарича ГЛАГОЛИЦА (църковно”славянски” речник: Глагол – слово; реч.Глаголати – (да) говоря; (да) разказвам . А в съвременните граматики на който и да е език с „глагол” означаваме дума, която показва извършване на „действие”. За да извършим едно действие, представата за него първо е сътворена в мозъка ни, в мисълта ни. Целият смисъл е в ТВОРЕНЕТО на Добро, на Любов, на Истина. („.... РЕЧЕ БОГ: да бъде светлина. И биде светлина. ..... И РЕЧЕ БОГ: да има твърд посред водата, и тя да дели вода от вода. ( Тъй и стана).......) „Славяните” са всъщност не други, а скитите, хуните, сарматите, венедите, латвийците и всички останали етноси, под които днес разбираме „славянската раса”. Понятието „славяни” (съществително име) е служебно име на първите християни в Европа(сменете ударението върху „а’ и смисълът ще се промени, получава се глагол, т.е. действие, което правим с речта- „слАвя”). „Славяни” в древността е понятие за етнос, заради първоизточника, с който се самоопределят – Словото. Коренът „слово”е очевиден.
На украински, например, думата „слАвя’ се превежда „хвалити”, т.е. – хваля(някого , нещо) ; на македонски:)))– „слава”; на руски - „хвалить”; на чешки – „chvála” и т.н. Това е едната страна. Но има, обаче, и друга, заради която дадох тези примери.
За какви слАвЯни, изобщо, става въпрос в историята на човечеството, като в историческите хроники за племената, включени във Византийската империя, се говори за склави –„светлокоси роби” , където недвусмислено се е имало предвид точно тези племена
„sclavus“ в средновековния латински се обозначава РОБ;
"slave" , от “sclave“в средновековния английски– също РОБ, в съвременни английски език.

Справка:

РОБ
sklave – немски
slave – англ.
esclavo – исп.
schiavo – итал.
esclave - фр.

СЛАВЯНИН
Slawisch - немски
Slav - англ.
Eslavo - исп.
Slavo - итал.
Slave - фр.

Както се вижда, това са западни езици, определяни като романски езици, със съответното наименование за „славяни”, произлизащо от общ корен, със смислово значение на „роби, слуги”, най- общо казано.
Какво е названието за „славяни” на близките на нас източни езици. Давам само два – три примера.
Чешки - „славянин”, „славянски” – Slovan ( с ударение на „О”)
Но Slovan произлиза от - slovo„дума” и смислово се доближава до „такъв, който се „именува, назовава”, „наричан”, „назован”, „назван”
Хърватски –"дума" - "riječ" ( реч); "славянин" – "Slavena" (с ударение на „а”)
Украински – "дума" – "слово"; "славянин" - Слов'янин ( с ударение на "О")
Полски – "дума" – "słowo"; "славянин" – "Słowiański" (с ударение на "О")

Извод: тези и другите т.н. „славяни” са националности, които се назовават, чехи, поляци, сърби, руси, украинци и т.н.и имат общи звукови характеристики, защото, колкото и невероятно да звучи, но имат общо предназначение, световна човешка мисия и тя е: да носят и да разпространяват-СЛОВЯТ, ГОВОРЯТ,ПИШАТ, ПЕЯТ-СЛОВОТО Божие. Затова Константин -Кирил Философ прокламира някога свещената Глаголица. А защо трябваше да бъде дадена на българите, да тръгне от тях, ще се разбере по- нататъка. Осъзнаването на разликата между SLAVE и SLOV-O- е от фундаментално значение за тези народи. Единият корен означава едно, а другият – друго. Ако все пак тези народи държат да се наричат с едно общо наименование, то тогава по-подходящо би било да се наричат СЛОВЕНСКИ народи, но по отношение на езика, там няма логика да се определя съществуването на такъв език. Защото никога не е имало и сега няма държава Славяния.

Дали има прилика между значението и звуковия състав( аналогично на горния пример) между думите „раЯ” (както сме били наричани от турците) и „българи( -н)”? Аз лично не виждам прилика и дори на ум не ми е минавало някога да правя каквато и да е съпоставка между националността „българи” и социалното положение на хората от националността „българи” по време на турското робство. Ако някой реши да ме поздрави с Ден на културата и писмеността на „раята”, изобщо няма да ми бъде приятно. Да не говорим, че ако се бяхме запазили като съзнание и понятие „рая”, днес изобщо нямаше да коментираме за писменост, култура , национално самочувствие, истината за историята и т.н., просто, защото самосъзнанието ни на БЪЛГАРИ отдавна е щяло да бъде изтрито. Но то НЕ Е, благодарение на СЛОВОТО, БЪЛГАРСКОТО слово, което е струило от устата на дедите ни, което се е пеело и говорело в ниските български християнски черкви, в домовете.на дедите ни..... А днес, видите ли, честваме ден на славянската .....извинете, на РОБСКАТА или ПОРОБЕНАТА писменост и култура..........в БЪЛГАРИЯ. О, не!!! Ако се опрем на горните доказателства и на римското право, ( “славяни” - servus schiavismo sclavus) излиза, че поне от 1945 г. до ден днешен честваме и ВЪЗХВАЛЯВАМЕ по този начин ДУХОВНОТО РОБСТВО, НЕ САМО НАШЕ, НО И НА БРАТСКИТЕ НИ НАРОДИ. Господи, прости ни невежеството! Изследователите са на мнение, че след покоряването на траките от Рим, те започват да бъдат наричани и “склави”, а част от тракийските племена се изтеглят на север и след векове нахлуват обратно на Балканския полуостров, но вече назовавани като “склави” (светлокоси роби) и “нечестивци”- от църковниците-хронисти, заради НЕизповядване на установената вяра. За пръв път думата славяни – в смисъла на етнос, влиза в политическа употреба през 1593г., като дотогава „slavi” е всъщност -„sclavi (роби от латински) и точно тази дума се е използва във византийските извори.

Каква култура са оставили т.н. „славяни”, коя е била или е държавата им, къде е материалното им историческо богатство- наследство ( на територията на България където копнеш – все материално богатство , я от траки( в повечето случаи), я от келти); къде са писмените хроники, докаващи, че трябва да се обръща толкова огромно значение на „славяните” и доказващи, че с тях е трябвало макар и част от света , тогава, да се съобразява; къде са доказателствата, че „славяните” са писали история със своята държавна политика и дипломация или на бойното поле, или „взимали са дарове от силни...”и в крайна сметка, са имали значение за хода на човешката историята в определен момент...? К Ъ Д Е ?!

ДНК изследвания за българите:
„ National Geographic”
42 % траки
17 % келти
17 % пеласги
12 % „славяни”
12 % „прабългари”

„Игенеа” – швейцарски институт по генетика
49% траки
15 % „славяни”
15 % гърци
11 % древни македонци( ? )
8 % финикийци
и др.

И третият мощен, може би най – мощния аргумент за това кои , откъде са българите и че НЕ сме СЛАВЯНИ, е не друго, а днешната ЖИВА РЕЧ, ЖИВИЯТ ни днешен Е З И К, на който говорим във всеки един момент..

Този най – силен аргумент се отнася до структурата на езика. Какво ще рече това?
Под структура на един език се има пред вид неговата граматика:

- морфология ( наука за най-малките части( морфеми) на думата, които имат собствено значение : представка, корен , наставка, окончание);
- синтаксис ( наука за свързаната реч, въобще за законите и правилатъа за свързване на думите в словосъчетания и изречения );
- фонетика ( наука , изучаваща звука и звуковите промени в думите)

Българският език е АНАЛИТИЧЕН . Аналитичен език е този, в който огромно мнозинство от морфемите са свободни и се считат за напълно самостоятелни и смислени „думи“. За разлика от това, в СИНТЕТИЧНИЯ език една дума може да е съставена от слепени една за друга или слети в едно морфеми, които обозначават синтактичения смисъл на тази дума. В аналитичния език НЯМА падежи ( дателен, винителен...), а има предлози, чрез които се осъществява смисловата връзка между думите. Например за притежание, използваме предлога „НА”
„Чашата НА Иван”.
В руския, например, който е СИНТЕТИЧЕН език, както и останалите „славянски” езици, не се използват предлози. Напр.: Сочинения ПушкинА. Тук притежаването се изразява чрез окончанието „А” в края на думата Пушкин . С други думи, в нашия език всяка смислова единица се пише отделно и си има своето морфологично значение. Такива АНАЛИТИЧНИ езици са Френския, Италианския, Испанския и др., които са наследници на също аналитичния келтски език, към който се отнасят езиците на ирландци, шотланци, уелсци, бретонци.Китайският език също е аналитичен.
Въпреки, че сме заобиколени от националности със синтетични езици, въпреки, че при хилядолетните придвижвания из Европа и Азия българския народ се е докосвал, неминуемо, до националности с такива езици, лексикално може да има в речника си подобни или същи думи на тези народи, но СТРУКТУРАТА си е останала непромененна. И това е така, защото езикът ни е много, много стар. Еволюцията на езиците върви от синтетизъм към аналитизъм

Събирайки на едно място ДНК резултатите, френологичните резултати, аналитичната структура на нашия съвременен език,както и археологическите паметници, които постоянно се разкриват, се получава непоклатимо доказателство, че в произхода си нямаме „славянски” корен, а сме древен народ и преки наследници на траките И ако някога Св. Константин – Кирил Философ защити и доказа необходимостта от ГЛАГОЛИЦАТА, то е защото слОвенските народи, водени от българския народ, всичките взети заедно имат Космическа задача, мисия, свързана с развитието на човечеството.
Глаголицата е свещено слово, което ни води по пътя. И ние трябва да го запазим чисто. Употребявайки го всеки ден, всяка минута, ние БЪЛГАРИТЕ, всъщност, отправяме в пространството хармоничните вибрации, които все още държат света. Случайна ли беше идеята да се изпрати в Космоса „Излел е Дельо хайдутин”? Каквото мислим и говорим, след време се връща като бумеранг материализирано: „...И Словото стана плът и живя между нас,пълно с благодат и истина; и ние видяхме славата Му...”
Припомнете си българските поговорки в този смисъл.
"...Българите са в основата на човешката цивилизация. Изясняването на нашия произход поставя редица въпроси в изясняването произхода и на другите народи от индоевропейското семейство." - Иван Желязков

Ще си позволя едно малко отклонение, но много на място, към българските ни просветители:
Съвременните учители са тези, които трябва да проумеят всичко това, защото от тях в училище зависи как ще преподават този език, колко отговорни и строги ще бъдат по отношение на изискванията за знанията на българите по правоговор и правопис, по българолюбие. И второ: От тях, обединени, зависи да изискат от пряката им институция, на която са подчинени, да защити БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК, защото и днес е актуално стихотворението на Иван Вазов
„ Българският език”:
„Език свещен на моите деди
език на мъки, стонове вековни
................................................
Език прекрасен, кой те не руга
И кой те пощади от хули гадки?
................................................
Разбра ли някой колко хубост, мощ
се крий в речта ти гъвкава, звънлива-
От руйни тонове, какъв разкош,
Какъв размах и изразитост жива
.................................................
Не, ти падна под общия позор,
охулен, опетнен със думи кални:
и чуждите, и нашите във хор,
отрекоха те, о, език страдални!...”

Пишейки на латиница в чата, децата още повече губят представа за начало и край на изречение; правилата за звучни и беззвучни съгласни ( кога се пише В и кога Ф – например)
Безстойностните предавания по ТВ безпрепятствено бомбардират съзнанието и съответно паметта, с вулгаризми. А когато нещо се дава по телевизията или се говори свободно по радиото, значи е нормално, значи
„И аз мога да го правя. Тогава, ЗАЩО ми е да ходя на училище?
1.На улицата си продават дрога,
2. На улицата мога спокойно да си ругая, да си псувам;
3. Щом в училищната тоалетна мога да си правя секс, значи мога и в тоалетната на всяко тротоарно или друго заведение да си го правя(а може би не е далече и времето, когато и на улицата ще се прави това);
4. От интернет мога да си решавам тестове по математика, „български език” и т.н., даже ще си сравнявам отговорите;
5. Пак от интернет за някакви си там „презентации”(колко погрешна е представата на децата за тях) мога да си тегля информация и да ми пишат шестица, на това, което ще предам като мой собствен труд.
6. Да продължавам ли???”

Е, дами и господа учители, директори, дали така, както я е подкарала държавта и вие като будители, скоро ще имате ученици и съответно, ще имате ли нужния хорариум, за да Ви се определят заплатите...Кого ще обучавате в училище....Дали , изобщо ДЪРЖАВАТА ще има нужда от него....скоро?!

Погледнете няколко години напред. Особено младите просветители!!!

Но, да се върнем на темата за слАвЯнството, защото оттам идва цялата ни съвременна беда. И пак там е разковничето – да обърнем НИЕ, БЪЛГАРИТЕ, всичко на 360 * , за да си подкараме кораба- космическия, в правилната посока. Ние сме ДЛЪЖНИ да го направим, независимо дали другите народи го знаят (това дори не е и нужно; нямаме потребност от тиквени медали). Няма безплатен обяд. Ние сме тук, на ЗЕМЯТА, защото така трябва да бъде, не ние го определяме, но ние трябва да си платим за шанса, че сме на тази красива планета. Имаме хубава поговорка:
„Не е луд този, който яде баницата, а този, който му я дава”


Кой и защо имаше и има полза от
СЛАВЯНО-БЪЛГАРСКА
култура, държава, просвета,
книжнина, азбука и .т.н.?
И докога ще продължаваме да даваме баницата?

Поколението, родено до 1980 год. пееше „Върви народе възродени” с преиначен текст, обслужващ интересите на Великия „Славянски” брат. Ние пеехме
„..от длъжност неизменна воден –
напред и все напред върви...”

Естествено е да се чудим, ако мислим, разбира се, за каква длъжност става въпрос, на кого сме длъжници. Но когато сложим думите, които Стоян Михайловски е решил, че трябва да бъдат
„..от длъжност неизменна воден -
и Бог ще те благослови!.....”,
то , тогава става ясно, човек има обосновката, защо трябва да се ВЪЗражда, какво е длъжен да направи, защото
„ Народността не пада
там, гдето знаньето живей!”

А как се придобива знание – чрез наука. А тази наука как достига до мозъка, за да я обработи той– чрез слово, писмено и говоримо. Машинациите в текста не спират до тук. Ха сега открийте следващите разлики и вижте каква приятна гимнастика на мозъка, колко е приятно да потъваш в самодоволно подиграване с паметта на истинските ни ВЪЗРОЖДЕНЦИ и БУДИТЕЛИ.:

„Безвестен беше ти, безславен!
О, влез в историята веч,
Ведно със другите славяни
Кръстосай дух със огнен меч.”

Безвестен беше ти, безславен!
О, влез в историята веч,
духовно покори страните,
които завладя със меч!

Мислите ли, че Великая Русь би се унижила да признае, че някой някога я е владеел с меч, та сега трябва и духовно да я владее...Искрената ми почит към онези хиляди руси и не само руси, които оставиха костите си по нашите земи. Политиката не подбира свои и чужди. Затова кръвта, дадена от наистина братския нам народ, няма нищо общо със замисъла на неговата държавна политика.

Заключение, без коментар:

ПЕТЪР ДЪНОВ – „ Българската Душа” :
- „Българският език е най-точният език, на който могат да се предават окултните закони и Словото на Бога, защото българския народ е най-древния народ на земята"
-„ Разумните сили в Природата са подготвяли българите от преди 5400 години за сегашната им мисия...... подготвянето на следващата култура .... Нашата съвременна култура започва от края на Средновековието (1413 г.). 2160 години по-късно (около 3573 г.) ще започне Шестата култура – културата на братството и любовта, намираща се под знака на Водолея..”
( Марияна Везнева казва, че всеки символ от глаголицата съответства на период от 100 години. Това, и думите на Учителя би трябвало да ни наведат на мисълта колко дълго е отредено на българите да съществуват, за да си изпълнят задачата, за която са пратени.)
„ ... Семената на тази бъдеща, (славянска) култура са били посети преди 5400 години и задачата да я подготвят е била дадена на българите. Тази подготовка ще продължи още 1600 години – до 3573 година, така чe цялостната подготовка трае 7000 години.”
-„....Избрахме българския народ, понеже той представлява черния дроб на човечеството. Ние дадохме божественото учение на българския народ и така лекуваме черния дроб на човечеството. Ако България възприеме новия мироглед, новия морал, новата религия, новата наука за живота, то българинът ще се излекува, а заедно с него ще се излекува цялото човечество. Българите направиха нещо за света чрез богомилите. Това, което изнесоха е принципът на свободата. Непослушанието на българите( властта тогава) и гонението на богомилите, които носеха едно Божествено учение,....доведоха до вътрешна разруха и до падането на България под турско робство за 500 години....за това изгонване българите платиха....защото, когато един народ не приложи Великото, Божественото Слово, което му се праща от провидението, и не приложи това Велико Слово в живота си, бива изоставен да понесе последствията на своята неразумност и тогава го постига най – голямото зло.”
- „...Всеки народ е призван в света за една велика мисия. И всеки човек е призван да извърши една велика работа, една Божествена работа. Бог иска (славяните) да изпълнят една мисия. Българите са пионери сред (славяните). В реда на нещата е всички южни (славяни) да се обединят ДОБРОВОЛНО. Ако не го направят, тогава ще ги заставят. България ще бъде духовен кредитор, духовен разсадник за целия свят. (Славянството) ще бъде ковачницата на новата култура. А след това ще дойде шестата раса.

В А Н Г А :
„...Българското писмо е едно от най – старите на Земята. ......Българите ще станат духовни водачи на човечеството, защото са съхранили качества, които другите народи нямат. ....Ние сме много стар народ и това един ден ще разберат всички. .....Нужен ни е един Бог, един вледетел и единен български народ. Гордейте се, че сте българи! Не отстъпвайте от род и родина! Не се продавайте на Америка за пари......Ще се отвори земята и ще се открие кои са българите.....”

сряда, 23 юни 2010 г.

ПОЕЗИЯ - цикъл "Любов"


Л Ю Б О В Т А

1. Когато Любовта при теб долита,
ефирна и омайна, и честита,
поема те с лъчистите си ангелски криле,
и отлиташ без да питаш
- "Как?, Защо?, Къде?"

2. ТУК-в чудноват и приказен палат,
на ухания и водоскоци, тъй богат!
Или ТАМ-далеч в Божествения Рай,
Който е за тебе ту начало,ту,пък,край.

3. Любовта лети и Тук,...и Там...
вечно следва, като тебе, своя кръговрат.
Щом сърцето ти е Тук, щом сърцето ти е Там -
няма Тя да те остави сам.4. Знай, че Любов "самичка" няма!
Винаги със някой е делима.
И ний затуй мълвим,
че сме щастливи.
А значи,то - душите ни са живи!!!


Румяна Георгиева
/текст и музика/
2006 г.


ПЪТЯТ НА ЛЮБОВТА

Животът е прекрасен в Любовта!
Но не при всеки идва Тя.
"ДОБРОТА" е нейната врата.
Имаш ли я - имаш я и Любовта.

Какво е ДОБРОТА, обаче?

Запитай се! Понякога си струва.
Егоизъм, чува ли се нейде там да плаче
или грубост, някаква, студена
дали в сърцето ти царува?

Да! Запитай се! Понякога си струва.

Ръка за поздрав "егоизмът" не подава.
Плаши се, горкият, че ще му я вземат.
Ах, как не разбира той, тогава,
че давайки, всъщност, получава!

Получаваш само, когато даваш.
Иначе,законите Природни нарушаваш.
Везните винаги се наклоняват,
ако едните вечно само получават,
а другите безкрайно само дават.

Грубостта...и тя една такава плетка..,
че по-добре да бъдеш без нейната жилетка.
Друго нещо вечно ще те топли,
за да нямаш нивга дни самотни.

Че самотата е студена,
не е за сърцата наши отредена.
Те пречистват ни кръвта,
а тя ни дава топлината на плътта.


С топлината движиш своята ръка,
която ласка може да дари,
а отсреща получаваш друга топлина:
с благодарност те поглеждат две очи.

Те те водят към душата
и забравяш егоизма,грубостта,лъжата.
Тогава виждаш, ти, вратата
и възкликваш в миг:
"Открих, аз, Добротата!"Знам, че се запита, вече,
за това и онова...
Може ли вратата чудна,
да отвориш с лекота?

Ако- "Да", тогава вече
ти живееш в ЛЮБОВТА.

И щастлив ще бъдеш със живота,
с който Тя ще те дари.
И Добротата твоя,някой ден,
ще видиш в детските очи.

Те също, като тебе,
ще даряват ласки, топлина.
И така животът продължава
и пребъдва в ЛЮБОВТА...

ПОЕЗИЯ -цикъл "Природа"
ХИПОТЕТИЧНА „ ОДА ЗА ЕДНА ПОГУБЕНА ДЪРЖАВА”

Посвещава се на 110 993,6 кв.км. територия, /само толкова/, побрала в себе си над 10 планини, десетки реки, над 200 високопланински ледникови езера, 55 резервата, над 10 основни язовира, исторически обекти и паметници на културата, за обхождането, на които, са необходими няколко седмици.


1. Имало е някога в Европа
13-вековна кичеста страна.
Но 21-вия на Земята щом похлопа,
мигом страшна смърт като гръм я сполетя!

2. Вирус, някакъв, отнейде появи се
и в главите на управниците нейни залепи се.
Развъдиха се мисли, дяволски отровни,
и потъркаха, болнаците, ръцете си, доволни.

3. Първом - почнаха със Черното море -
от севера до юга все да се оре.
Хотелищата скриха звездното небе
и сами, звезди огромни, сложиха им те.

4. Тогаз потекоха реки от шоколад,
но не на „MILKA”, а на човешката мътилка...
Моренцето, горкото, потъмня от яд,
че флората и фауната отрови се със смрад.

5. Пъшкаше страната от тъмното безумие и
чакаше да вдигне глас народът й, потресен.
Но той потънал бе в нехайство и бездумие,
сляп и глух живуркаше живот, почти унесен.

6. Очите бе изплакал в сапунените сериали.
Ушите бе запушил с чалгаджийски фестивали.
В гърдите на жените – силикон налели,
та мъжете да не знаят какво в ръце са взели.

7. Ето - в тая мозъчна мелачка
управниците вкараха народът нейн,
За да не вижда зад кулисите какво се бачка
и как земята, българска, линей.

8. Нова напаст зароди се –
сеч безспирна появи се.
Машина тежка разтресе планините.
Изчезнаха дърветата, цветята и тревите.

9. И довчера дивните й резервати
превърнаха се в собственост
на шепичка магнати.
Дали са нейни или чуждоземни,
за страната всички те са вредни.

10. Уплашиха се мечки, птички, буболечки,
как да се спасят от натрапниците с пачки.
Книгата, червена, по-дебела тя ще става
щом за пари планината се продава11. Гняв обзе Всевишният Отец –
на безчинството реши да сложи той конец.
„Раят, който дадох, щом не оценихте,
за ада, неразумно, вий се подредихте.

12. Нов Рай Аз отново на Земята ще създам
и на разум, по – добър от вашия, ще дам -
който винаги ще знае, че е долен срам
със домът Господен да се разпорежда сам.”

13. Тогаз разтресе се страната,
„бетонните звезди”- погълна ги земята.
Вой надигна Черното море
смрадта ужасна то да отнесе.

14. Планините разлюляха своята снага
и отново.... възцари се предишна тишина.
Сините очи на Рила планина
погледнаха небето с искряща чистота.

15. Само хората на грешната страна-
нямаше ги, че да видят тази красота.
А може би отнейде плачеха горчиво
за бездушието, дето бе ги покорило.
P.S. : Тази хипотеза, дето със ушите чухме,
толкоз е реална, че душите събудихме.

Спрете !....Рила, Пирин, пощадете !
Че на планините поляните зелени,
са белите ни дробове големи.
Нашите деца са волните им птички,
а ще ги убият бързо зелените парички!

събота, 19 юни 2010 г.

„БЪЛГАРИЯ ДА ПРЕБЪДЕ В 21-ВИ ВЕК”

ЗАДОЧЕН РАЗГОВОР ДНЕС, А УТРЕ - ПРЯКДО : МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО ,
МЛАДЕЖТА И НАУКАТА
ДО : МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
ДО : НАРОДНО СЪБРАНИЕ

ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ И ДЕПУТАТИ,

Поговорките затова се наричат народни, защото са произлезли от живота, който го прави всеки един от нас, всеки от общата Човешка верига. Затова мъдростта им ще бъде вечна, докато го има мислещото Човешко същество.
„ Каквото повикало, такова се обадило”.
„ Каквото си надробиш, такова ще сърбаш”.
„ След дъжд – качулка”
„Кой каквото пряви, на себе си го прави”
„Каквото посееш, това ще пожънеш”
Всяко поколение, като достигне зряла възраст, става сеяч на следващото. Семената са в нас, в тези, които сме осъзнати личности. Ние се грижим и подготвяме почвата за семената, ние определяме и решаваме кога да ги засеем. Следователно, пак от нас зависи, когато те дадат плод, този плод дали ще остане в нашия хамбар или ще бъде изнесен. В настоящия момент има останали малко качествени сеячи в областта на образованието и културата, които предават знания и дух, с които семената да растат правилно и да дават добър плод.. Но, първо, семената, засети от тях са малко( защото и качествените сеячи са малко на брой), а на всичкото отгоре, когато дадат плод, този плод не влиза в нашия хамбар.

ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ И ДЕПУТАТИ, тези семена са Вашите деца, внуци, племенници, деца на Вашите приятели, деца на всички нас, деца на държавата, за чието просъществуване Вие сте отговорни. Вие пишете утрешната история на България и българското общество, България – територия, държава, род ; Вие определяте съдбата на всички тези семена. Какво правите? Виждате ли каква ще бъде българската реколта на 21-ви век или сте слепи за бездуховността на поколенията българи, които се изграждат, за ниската степен на образованост, за липсата на морал и етични стойности....? България няма да има качествен духовен материал?
Днес бъдещия духовен материал, 14 - 18-годишните, продава душата си на низките животински страсти в училищните тоалетни; пълните презервативи в кошчетата за боклук са повече от хартийките от дъвките. Снимките и клипчетата, правени в тоалетните, стават достояние на Net-любителите.
НЕ, ТОВА НЕ Е ЖЪЛТА ПРЕСА, ТОВА Е ИСТИНАТА!!!
Има съвестни учители, които правят родителски срещи, за да уведомят родителите докъде са стигнали децата им.
ХОРА, ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОТ МОМН и от МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА, какво правите в тези институции, как ангажирате умовете на децата ни, за да бъде правилно канализирана енергията, която ври и кипи в младежта на тази възраст?
Физическото възпитание се заключава в целогодишна игра на НАРОДНА ТОПКА или БАСКЕТБОЛ. Знаете ли това?
Докога ще се пишат годишни разпределения за тоя дето духа и никой няма да потърси сметка дали се спазват?
- а че същия този предмет – Физическо ВЪЗПИТАНИЕ, се упражнава с дрехите, с които децата прекарват в училище и после, потни, се разболяват?
- а как си представяте, че ще се провежда час по ФИЗЕ с кубинки, ботуши, апрески? - -Какво става с костите и ставите, замисля ли ли сте се??!! НЕ! Загледайте се в продължение на една седмица по спирките или пред училищата, където училищната „политика” се бистри на по бира и цигара и ще видите, че децата и младежите са с изкривени стъпала ( за сравнение хора над 35 год. възраст нямат такъв проблем) А за гръбнаците? - да не говорим.
- къде са междублоковите спортни пространства, за да има къде децата по естествен начин да правят мускули, а не да се тъпчат с анаболи и всякакви напомпващи химикали-боклуци?
- къде е здравната просвета, за да им обясни как днешният стремеж към „красота” утре ще се отрази върху възпроизводителната им система и върху уродливостта на децата им или ще се изрази в невъзможност, въобще, да имат поколения.
Вие, Госпожи и Господа, сте тези, които сте създали

ЗАКОН ЗА СТЕПЕНТА НА ОБРАЗОВАНИЕ,
ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИЯ
МИНИМУМ И УЧЕБНИЯ ПЛАН

ОБЩООБРАЗОВАТЕЛЕН МИНИМУМ
Раздел I
Цели и съдържание на общообразователната подготовка
Чл. 9. Основните цели на общообразователната подготовка са:
1. да съдейства за физическото и духовното развитие на ученика, за успешното му
ориентиране, адаптиране и реализиране в обществото;
2. да създаде условия за формиране на ценностни ориентации, свързани с
чувството за българската национална идентичност, уважение към другия,
съпричастност и гражданска отговорност;
3. да създаде условия за развитие на потребности, интереси и нагласи за учене и за
обучение и самоусъвършенстване през целия животВие ли ни мислите за слепи, глухи и прости или НИЕ криво Ви разбрахме??!
НИЕ искаме думите в посочения член да имат покритие в личностите на децата на България!!!

Днес е необходим НОВ ПОДХОД в образованието на българите; нов предмет, който да учи на ЖИВОТ. Нов начин за представяне на българската култура през вековете и значението й за бъдещето. Училището трябва да „излезе” от класните стаи. В човека е заложена потребността да се конкурира, за да оцелее и да прогресира. Как у децата се развива това, за да могат те да го приложат после в живота? Конкуренцията в момента се изразява само в демонстрацията на маркови дрехи, силиконови бюстове и устни, мускули, развити от химии-боклуци.
Човекът е създаден да ползва творчески и съзидателно единственото нещо, което го отличава от другите представители на живота, а именно – МИСЪЛТА. И точно ТЯ, може да бъде еднакво и съграждаща, и разрушаваща. Мисълта е дадена на всички еднакво, Свободата да я ползваме - също е дадена еднакво. Разликата идва от желанието на всеки един от нас как да я използва. За да имат децата избор, обаче, е необходимо да им се покаже как трябва да бъде ползвана правилно, градивно, ценностно тази мисъл. Децата се раждат в ДОБРОТА, а ние разрушаваме тази доброта. Как се провокира тяхното мислене ? :
- Биг Брадър;
- TV – бозите, които се грижат много добре за затъпяването на разума, за заключването му там, откъдето няма излизане, за да може кукловодството да си върши спокойно работата без да има кой да му се пречка. Като каже: „ Измучи два пъти!” и стадото измучава два пъти; като каже : „Самоубий се, защото Бог така иска, за да му докажеш колко си му верен” и стадото се самоубива.
- нехайството и правенето, че не виждате как 14-годишните са пласьори на дрога. А, ама това е работа на полицията!! О-о-о, не само нейна! Това е работа за възпитаване в: „ ..... уважение към другия, съпричастност и гражданска отговорност;” Вие сте го написали в т.2 от чл. 9. Това възпитаване става там, където има колектив и колективът е КОРЕКТОР на поведението на всеки член от него към другия. Първият колектив (а не обществена единица), в който бъдещата зряла личност се възпитава в отговорност за делата си спрямо другите себеподобни, е УЧЕНИЧЕСКИЯТ ( в частност – този в детските градини ).
- комбинацията от чалгарските ритми с изисканите тоалети на абитуриентите е просто прекрасно творение на наученото по естетика, национална гордост и т.н. в родното училище, от родните съвременни будители.


Какво искаме ли? Като за начало - да се хванете ръка за ръка двете Министерства и да напишете истински Закон за Образование и Култура. Едното е НЕМИСЛИМО без другото. Няма образованост, ако личността няма култура в мислите,чувствата, постъпките, както и няма култура, ако личността не е образована. Народното Събрание е затова народно събрание, за да обмисля предложенията, правени от и за народа – Вашия и нашия – БЪЛГАРСКИЯ. Вие сте български министри и депутати, следователно сте ДЛЪЖНИ да работите за благото и просперитета на хилядолетната ни държава България!!! Как да стане ли?
КАТО :
- във Висшите учебни заведения подготвите бъдещите учители да могат да мислят; първо в тях трябва да се възпита отговорност към работата с материала, наречен човек;
- вкарате театъра и музиката в училище и училището в театъра;
- поканите в училище прогресивните съвременни публицисти и писатели и организирате срещи на учениците с тях. Един урок по български език и литература би бил много по-ценен, ако се проведе под формата на дискусия, свързана със съвременните изисквания на живота към подрастващите;
- училищата да сключат договори с всички източници на култура: Театри, Музикален театър, Опера и балет, Художествени галерии, Музеи,.........и да се заложи като програма в рамките на учебната година учениците да имат няколко посещения в тези учреждения или техни творци да гостуват в училищата;
- в програмите да се предвидят, след това, провеждане на разговори, обсъждания , свързани с направените мероприятия. ЗАЩОТО : Децата трябва да умеят да откриват собствена позиция, да откриват ценностите в живота, които културата им предлага, да видят тяхното приложение в ежедневието; да умеят да защитават и обосновават позициите си. Така ще се образоват в отговорност към своето обучение и ще се стимулират да търсят допълнителна информация ;
- в по- голям брой училища да има паралелки с творческа насоченост, още от 1-ви клас, за да може да се осъществи баланс между хуманитарни, природо – математически и художествени образователни направления. Вече драстично намалява бройката на желаещите да кандидатстват в паралелки, свързани с изкуствата, което е показател за РОБОТИЗИРАНЕТО на поколението. БЕЗ ТВОРЧЕСКИ подход към ежедневието, човек умира като такъв, а остава да съществува само като животински екземпляр. За каква културна история ще се бием в гърдите след време, като днешните деца не се докосват до нея в цялата й пълнота.
- към 11-та година детето вече инстинктивно се насочва към дейностите, които го влекат и това подсказва какво би могло да бъде неговата бъдеща професия, занимания и т.н. Това би трябвало да видят и родителите, и учителите. Може би е време да се помисли за оформянето на паралелките след 4-ти клас именно съобразно тези интереси;
- Да се предвидят в програмата като допълнителни заетости на децата клубове по интереси и всеки ученик от даден клас да се мотивира да бъде съпричастен към колектива си. Всяко дете е творец, просто българската образователна система не му дава възможност то да открие тази истина.
- !!! Да изискате премахване от националните телевизии на предавания, в които се толерира вулгарен език, безстойностно съдържание и т.н. За всички е ясно, че не поставянето на червена точка, а даването на червен картон ще бъде показател, че наистина се мисли за детската аудитория.
- В националните телевизии да навлязат културни предавания, ценностни предавания, адаптирани към съответната детско - юношеска възраст.
- Днешното поколение използва съвременни начини за комуникация. Защо, например, интернет мрежата FACEBOOK да не се използва за популяризиране и организиране на стойностни мероприятия. Децата така или иначе я ползват(сега се организират групи, при НДК, за да се пръскат с шишета с вода). Значи този начин на комуникация върши работа, само че трябва да се култивира. Дайте им възможност да ползват този начин за съвместни действия смислено. Организирайте конкурси, проекти за спечелване на интернет пространство, например, свързано с творческа или културна насоченост. Възможностите са много. Фантазията – също.
- И още много, много....училището е отворен пазар за идеи, само да има кой да иска да мислиВсички тези стъпки са насочени към осъществяването на ОБРАТНА ВРЪЗКА в обществото. В момента децата са изолирани от истинския живот навън. Те приемат пребиваването си в училище като някакво място за срещи, за купони; още в 6-7 клас идват на училище пияни, сриват се от столовете по време на час и отговорните за това, което става пред очите им, не смеят да вземат мерки.

Мироглед, светоглед, възглед, разбиране, убеждение, идеи, теория – с една дума: ИДЕОЛОГИЯ. Тя е била и винаги ще бъде нужна на всяко общество, ако иска да оцелее. Наречете я ВЯРА, ако искате. Каква е ВЯРАТА, която да мотивира поколенията ни да зачитат делото на предците си, да знаят откъде идват и защо, къде отиват и пак – защо? Какво искаме днес от нашите деца? Да бъдат стадо или осъзнати умове??!!
Нека забравим песимистичната констатация:
„ Като ми пееш Пенке ле, кой ми те слуша!”
Възможностите за поставяне на децата в правия път са много. Ако ние, техните родители, не поискаме от Вас – държавните институции, промяна, то бъдещето и за Вас, и за нас, и за децата ни е едно – разгром за българския род!!!

ПРИКАЗКИ ОТ „1001 ПРИЧИНИ, ЗА ДА СЕ СЪБУДЯТ И ПРОГЛЕДНАТ БЪЛГАРИТЕ” - ПЪРВА ЧАСТ

ЛЮЛКАТА НА ЧОВЕШКАТА ЦИВИЛИЗАЦИЯ

ИСТИНАТА е като семенцето. Стига да я има Земята, ще има и дъжд, и слънце, и вятър така че, той, какъвто и да е, ще отвее семето на Истината и тя ще поникне, колкото и време да й трябва, през каквито и перипетии да премине. Човечеството трябва да работи за идването на Царството Божие на Земята. Това е Истина, вечно съществуваща и Космическото пространство не го интересува дали аз,ти,той,тя,то разбираме това. Всяка нация има своя биоритъм и предопределеност защо е дошла тук. Българският род трябва да разбере, че с добро или с лошо – с просвета, с прозрение, с осъзнаване, или с приспан дух, рано или късно, ще си свърши това, което трябва. От нас, обаче, зависи дали през това време ще ни боли 100, 200, ...10 000 години, докато си свършим работата или животът ни ще бъде песен, светлина, здраве, Всемирна хармония.Историята ни е пълна с времена на разкъсване на територията ни и поделянето й от хищническите държави, късани са парчета от самата ни история, крадена е. И днес в нет-пространството се прокарват идеи за заличаване дейността на Константин –Кирил Философ и Методий. За тези българи, които лековерно приемат нови(те) истини, е добре да знаят, например, че в Охрид има паметник на Кирил и Методий и македонците (българи ) само чакат да се откажем от още нещо свято.. Едва ли по света има толкова неуважаващ себе си и поругал собствената си история народ, както българския. Друг щеше да украси тройно свещената си история, стига да беше толкова древна и значима за човечеството, каквато е българската. А ние би трябвало да направим нещо съвсем простичко – да я уважаваме, тачим и предаваме на поколенията си.

Днес е времето на отчаяните и най – свирепи опити да бъдем тотално заличени. Защо ли? Защото вече на повърхността излизат безспорни доказателства за нашия произход и тези доказателства са в словото, оставено върху гробници,бижута,скални надписи, държавни печати на нашите владетели, фолклор, пергаменти, книги, в които има информация, оставена от хронистите на времето и т.н. и т.н. по цяла Европа. А словото, писменото слово, говоримото слово, е онова, което съхранява историята и народа. Няма ли слово, няма знание за национална принадлежност. Казано е „Неведоми са пътищата Господни”. Всеки открива дадено знание тогава, когато е готов. И съответно, в зависимост от това, знанието, което му се дава, се дава по различен начин. На един чрез археологията, на друг чрез откровения, на трети чрез книгите и пр. Ако не вярваме на старите писания, на Паисий, на Георги Раковски, и колко още други будители, на хора, получили откровения, то и на съвременната, силната фолклорна традиция по танцов и певчески български фолклор ли няма да повярваме?; или на орнаментите на шевиците, в които кротко и мирно си стоят все още равностранния кръст, елбетицата, в очакване да ги видим и да разберем езика, на който ни говорят; или няма да повярваме на съществуването на ритмите в българската народна музика, които са уникални и няма никъде по света (защо ли) такова голямо разнообразие от тях. И на пророчицата Ванга ли няма да повярваме, нищо, че цял свят я призна? Ето какво ни завеща тя:

„...Българското писмо е едно от най – старите на Земята....Българите ще станат духовни водачи на човечеството, защото са съхранили качества, които другите народи нямат..... Ние сме много стар народ и това един ден ще разберат всички..... Нужен ни е един Бог, един вледетел и единен български народ.....Гордейте се, че сте българи! Не отстъпвайте от род и родина! Не се продавайте на Америка за пари..... Ще се отвори земята и ще се открие кои са българите.... Не е вярно, че българите са чергари. Откъдето са минали, държава са оставили и бел град.... Македония е българска земя. Тя не е държава, а част от българската територия. ...Деца, в България ке стане добре,..... ке се живее добре... България ке се оправи, чакат я добри дни.... Всеки народ си има звезда, която го зарежда със светлинна енергия. Но има и изключения. Някои народи нямат звезда, а планета...Един ден тези народи няма да могат да оцелеят. В необикновената за тях атмосфера ще се задушат...Народ, който има планета, вместо звезда, ще угасне както свещ при вятър....
България има не само една звезда, а цяло съзвездие...”
ВАНГАОтдавна мина социалистическия период, а в учебниците по българска история все още се преподава другата история, неистинската. Българите произлизат от клон на индо-европейските народи, а някога ние учехме, че са тюрки и монголи. Властта явно мислеше, че не можем да пресметнем, че две и две е четири, мислеше си, че нямаме очи и че мозъците ни не владеят процесите анализ и синтез. В последните 10 години все по-настойчиво и по-смело започнаха да се появяват на бял свят неудобните за тогавашните наши и други политици истини за древния произход на българския род. Но това беше тогава. Сега е ДНЕС, 2010 год., 21-ВИ ВЕК. А промяна в съдържанието на този учебен предмет, касаещо действителните исторически събития и хронология в развитието на историята ни – НЯМА. Вече има голямо разминаване между това, което продължава да се изучава в училище като историческа фактология и това, което излиза като сведения, във вид на книги, публикации, статии, интервюта, предавания, на базата на световни, в това число и български исторически древни писания и материали от проучвания в по–ново време. Преподава се лъжа, пишат се оценки на базата на папагалско повтаряне на лъжи. Някогашната майка на огромен род, разпръснал се през хилядолетията, продължава да спи летаргичен сън и не иска да чуе, че децата й отново идват при нея:
- Създаде се Европейски съюз.;
- На територия от 110 912 кв.км.(уикипедия)вече има десетки езотерични школи, десетки музикално – танцови школи на други народи; десетки йога клубове; десетки любителски школи за български народни танци( без да броим професионалните състави, детско- юношеските състави към центровете за работа с деца и съставите по подобие на наричаната някога, художествената самодейност, които се изявяват на професионално ниво по вътрешни и международни фестивали.). Никога досега в нашата страна не е имало толкова пъстра като присъствие и мащабна като членска маса духовна международна дейност.
И на фона на всичко това, нашите българчета стават все по- неграмостни, все по- немотивирани да бъдат достойни българи. Защо ли? Защото резултатът от възпитание и обучение в уважение и обич към род и родина се изразява във „ Пфууу, какво племе сме, бе! Не можа ли да ни пороби по-интелигентен народ, барем да имаме култура...”
Ами няма откъде да се вземе този по-културен народ, защото люлката на днешната цивилизация е в центъра на Балканския полуостров, земите на днешна България, земи, откъдето при потопа ( 5 800 – 5 500 г. пр. н.е.), тръгват да се разселват на североизток и на запад тракийските племена. Между другото, достигайки до земите около Кавказ, там те пренасят уменията си по медо-производство; а след време, тръгвайки обратно към древните си земи, създават около 15 държави. Вече са неоспорими антропологическите доказателства за архетипа между траките( Херодот дава информация за 80 такива племена ) и онзи конен народ, всички те имат общи обичаи и нрави, както и доказателства достигнати чрез лингвистични похвати.

Преди 9 – 10 хил години преди Христос, климат, растителност, животински свят, природни изкопаеми( особено злато и сребро) на Балканите, са давали изключително благоприятни условия, за да се развие древната човешка цивилизация. А след това, поради природния катаклизъм (5 800 – 5 500 г. пр. н.е.), тя се разлива по света. Установяване възрастта на откритите златни съкровища край Варна, долината на Царете, Казанлъшката гробница и др. (7 - 9 хил. пр.н.е.), както и древната писменост на следващи цивилизации, върху „плочки” ( Шумери и Акадци – 3,5 – 4 хил. пр.н.е. и Египетска – 2,5 – 3 хил.пр.н.е.) доказват първосъществуването на тракийските племена, от които по-късно, разселилите се от тях, са наричани на различните места буржани, болги, болгари, бугари, боло и т.н.- От древни исторически източници ( индийски, арабски, арменски и др...) може да се обедини един извод: на северозапад от Индия, в днешните Афганистан и Пакистан, покрай реките Амударя и Сърдаря,. около Имеон – древно име на централноазиатска система от планински вериги, включваща днешните Хиндукуш, Памир и Тяншан българите
(разселилите се след потопа,тракийци), са създали първите си държави Балхара, Балх, Булгар. Интересно е, че ИМЕОН е древното ТРАКИЙСКО название на Стара планина!!!!! то е запазено днес в топонима Емине- В арменския географски справочник „Ашхарацуйц”се говори за народът „булх’, населяващ земите по горното течение на р. Оксус, днешна Амударя., край северните склонове на Хиндукуш. В старите индийски източници : „Ведите”, „Пураните”, „ Махабхара” и др. се съобщава, че един древен царски род от Балх, начело с възрастен цар Кардама пристигнал в Индия и създал голямо царство. Царете в северна Индия дълго време употребявали БАЛХАРА, името на първата българска държава, като висша владетелска титла.
- В „Древната българска цивилизация” Марин П. Димитров пише, че българи в Сибир и Средна Азия е имало още 2 500 г. преди Христос.
- Избягалите от Ал. Македонски пеонци, едно от тракийските племена, отиват на север, отвъд Дунава. За тях византийския книжовник и поет Йоан Цецас, 12-ти век, пише „ ...А пеонците са българите...”
- хазарския Каган Йосиф.през Х век: “Българите бяха многоброен народ, по-многочислен от пясъка в морето” ( Ашхарацуйц);
- Абу Хамид Ал Алдалуси, арабски пътешественик, отбелязва “Името “Българин” означава “мъдър, знаещ човек”. ( В Тангризма БАЛГ – УР означава „мъдър”, „велик”, „водач”, „учител”) ;
- Омир и много други отбелязват, че „траките” са конен народ, пият кобилешко мляко, правят кисело мляко и сирене; че имат гайди, кавали и тъпани; народните „ ни” носии са от тях. А какво да кажем за днешните запазени все още празници : нестинарство, Трифоновден, (Трифон Зарезан), кукери, сурвакарство, Герман и др.
- Хугас Инджеджиян и Степано Кювер, арменски пътешественици от XVII век уверяват, че “Българите са силен и непреклонен народ, който никога не се е страхувал от смъртта…Те са доброжелателни към своите приятели и зли към враговете си, безкрайно гостоприемни и обичат да живеят в мир и сговор със съседите си".
- Нашият Паисий пише в „История славеноболгарская”: „Но не били научени да се покоряват на царе, а били свирепи и диви, безстрашни и силни във война, люти като лъвове......В първата част на Барония, на лист 567, пише: „Българите са страшни за целия свят.......”. Така и гърците пишат в своите истории: „ българите са диви и непобедими във война.....”- Георги Раковси в “Кратко разсъждение върху тъмния и лъжовния начала, на коих е основана стара повестност всех европейских народов” изказва извода си: “...българите са първи и най-стари жители на Европа и нихен език е онзи, от кого ся е отцепил елинский днес писмен стар език...” [Цит. по: 3, 183].
"Щем доказа необратимо, защо ние сме първите и най-старите жители в Европа..."
---Доскоро нашенски историци отричаха името "пелгари", но то е засвидетелствано от древногръцките писатели в техните творби. Коренното население на Балканите е носело име, което е дошло до днес в две гръцки произношения: „пеласги” и „ пелгари”. Траки и пеласги са от една етно- културна общност

Физическият тип на прабългарите също отдавна не е тайна. Разкопките в некрополите на Североизточна България показаха, че ръстът на скелетите е бил 175 – 180 см, което за далечните векове е бил висок. Според арабски географ: „Българите са исполини по ръст ,десет наши бойци не могат да победят в ръкопашен бой един българин”. Високият, за онова време ръст, със сигурност се дължал на консумацията на месо, поради факта, че животновъдството е било основен поминък. Но не само то е било основен поминък.Преди няколко години в Южно руските степи и в Североизточна България са намерени делви със запазени жито и просо. След анализа на зърното е установено, че то е от висококачествен сорт, който може да се получи само при селекция от няколко стотин години. Това означава, че в Балхара прабългарите са живели достатъчно дълъг период уседнал живот.

Култура:
--- Днешните български народни инструменти кавал и гайда са всъщност "тракийски".
--- Облеклото на простолюдието сред траките е много подобно на българската народна носия. При женската носия аналогията е абсолютна - дълга памучна риза, над нея фустан, елече и престилка, везани с многоцветни геометрични орнаменти.--- Няколко хилядолетия преди Христос, българите създават признатата и днес от ЮНЕСКО система за измерване на годината – календарът, който е подобен на китайския. Но още в древността китайците са възприели създадения преди тях календар на прабългарите, поради по-голямата му точност
--- Използването на тракийски некрополи за погребване на българи от ранното и същинско средновековие. Има тракийски могили, в които буквално един до друг (в един могилен насип)се откриват гробове датирани от 6 век преди новата ера и 8 в. от н.е.!
--- Повечето тракийски светилища са използвани и от прабългарите. Нещо повече - най-голямото тракийско светилище в Мизия - Мадара, е и най-голямото прабългарско светилище.
--- Образа на тракийския конник се покрива почти на 100% с Мадарския конник.

--- Древно-български амулет – конче
--- Тракийските войски били облечени с брони. Множество средновековни автори твърдят същото и за "прабългарите", дори се смята, че бронята е "донесена" в Европа от "прабългарите".
--- Тракийски титли : Рих, Рех, носят прабългарските владетели Испер–Рих (Аспарух гръцки ез.); Теле–Рик; Кот-Раг
-- Слънчев кръг – един от символите на древните българи


--- Български обреден хляб - и до днес бабите ни правят празничните погачи със свастика - символ на Слънцето и плодородието

петък, 11 юни 2010 г.

НОВО БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ


ДА БЪДЕМ или ДА НЕ БЪДЕМ БЪЛГАРИЯ –
ТЕРИТОРИЯ, ДЪРЖАВА, ХИЛЯДОЛЕТЕН РОД ?


РЕШАВАМЕ НИЕ И САМО НИЕ, ВСЕКИ ОТ НАС!

Решава го нашето СЪЗНАНИЕ, нашите стремежи, нашите вечни оплаквания, че макаронът ни е все крив, нашият стремеш към вътрешно усъвършенстване или нашият стремеж към единствено материално съществуване, нашето въздействие върху децата ни,.... НАШЕТО....НАШИТЕ....а, не тяхно, техни. Защо използването на притежателните местоимения от първо лице в повечето случаи се асоциира с чисто физиологични или материални неща? Всеки от нас – човеците, идва на Земята под формата на материя, придвижваща се, размножаваща се, хранеща се, както животните – риби, влечуги, бозайници, птици или както микробите – те също са придвижваща се материя; материя, която се размножава, храни, за да съществува. Защо тогава ние се наричаме СЪВЪРШЕНИ?! Защото задачата ни не е просто да съществуваме. Защото МИСЪЛТА е онова, което ни отличава от всичката останала придвижваща се в пространството материя. НАШАТА МИСЪЛТА прави целенасочени действията ни. Мисълта поражда НАШИТЕ ЕМОЦИИ - гняв, омраза, Любов; поражда действия, устремени към достигане на Щастие и усъвършенстване, каквото и да означават те. Но мисълта поражда и разрушение. Отдавна световните територии са разпределени. Днес е време за борба за ДУХОВНА СВОБОДА. И тя ще се осъществи със силата на МИСЪЛТА , СЛОВОТО И ИЗКУСТВОТО. Но тази сила се ползва еднакво и от тъмнината и от Светлината. Разликата е в резултата. Никой не може да вземе историята на един народ. Докато още има паметници, свидетелстващи за нашата история, наличието им трябва да се използва от мисълта и словото, за да послужат на Светлината. Тогава няма да има промити мозъци, дървета без корени, хора с втренчени погледи в TV – бозите, набивайки американска царевица, McDonald’s и пр. Още Паисий го е казал : „Българино, не се мами, знай своя РОД и ЕЗИК и се учи на своя език”. Случайно ли го е казал!


Днес повече от всякога е нужен НОВ подход към преподаването на знания и запознаването с културата. Училището трябва да „излезе” от класните стаи. Отдавна сме в омагьосания кръг „Кое е първо: яйцето или кокошката?” Още във висшите училища, които са предназначени за подготовка на педагогическия кадър на България, трябва младите бъдещи будители да бъдат обучавани в това да са осъзнати мислещи човеци, да бъде стимулирано излагането на прогресивни техни идеи. Откъде да се започне? От написването на нови учебници. Необходими са НОВА АНАТОМИЯ, НОВА МАТЕМАТИКА, НОВА ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ, НОВ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА...Необходимо е в училищата да влизат съвременни млади публицисти със своите идеи , отразяващи живота днес, които да показват на децата какво е навън от училище, какво е да трябва сам да мислиш и да бъдеш отговорен за всяка твоя идея и действие. Много, много неща трябва да се изхвърлят от съвременното училище и много други да влязат в него. Необходимо е театъра, операта, балета, художествените галерии, музеите и т.н. да влязат по своеобразен начин в училищата и децата да участват в тях. Не се провокира въображението, а се заключва. Години, години наред БЪЛГАРСКОТО УЧИЛИЩЕ е оставено да съществува като нещо отделно, откъснато от живота навън. После децата попадат в среда, в която изобщо нямат представа какво да правят със себе си.
Ние не сме просто само тяло с органи и системи, ние – човешките същества- СМЕ ТРИЕДИННА материя – дух, душа и тяло.


Още от първи клас е необходимо да се постави началото на въвеждането на децата в истинската тяхна същност. Всяко дете трябва да бъде отвеждано до дълбините на това, което е. Обикновено, към 11-тата година то вече е показало към какво има влечения, кои са нещата, които му доставят удоволствие да се занимава. Образователната система, към настоящия момент, не предвижда след тази възраст паралелките да се оформят на принципа на творческите влечения на децата. А какви са те, това отдавна са го забелязали или би трябвало да го забележат първо техните родители. В детските градини учителите също придобиват представа за това и тяхната информация би била ценна за родителите. Общообразователната подготовка трябва да върви УСПОРЕДНО с развитието на ТВОРЧЕСКИТЕ ЗАЛОЖБИ на децата. Само така обществото няма да бъде РОБОТИЗИРАНО, само така децата ще се научат да имат активна жизнена позиция, да имат уменията да я защитават. Защо родителите възприемат училището като звероукротителна инстанция? Защо те самите нямат уважение към утелствуването? Защо не се интересуват какво, всъщност, правят там техните деца и НЕ ВИЖДАТ, ЧЕ ВРЕМЕТО ОТ 7 г. ДО 12 г. на собствените им деца е безвъзвратно изгубено? Отговорът на тези и други подобни въпроси е един единствен: Образование и Култура в училище няма. Има папагалско зубрене, на всяка цена усвояване на материя, за която често децата нямат обосновка защо им трябва, както и нетворческото й преподаване от страна на самите учители. Часовете по музика в началния курс се използват за дорешаване на задачи на фона на детски песнички, пуснати на CD устройството и т.н. А навън животът си тече ли тече...

Днес, пак както преди хилядолетия, българският род се е разпръснал по света и е създал вече ДРУГАТА БЪЛГАРИЯ. Коя и къде е другата България? Тази и навсякъде, където коренът й има представител. Това си ТИ – българинът в България, в Австралия, в Русия, в Испания, в Австрия, в Англия,.......... българинът в TV новините и предаванията, в българското училище, в душата и духа на българските учители и родители; българинът с даденото му правомощие да кове българското занодателство; българинът – публицист, журналист; българинът – творец в изкуствата.........ЗНАЧИ ТИ и НИЕ си/сме НАВСЯКЪДЕ. Значи от теб и от нас зависи .....какво ще мислим, какво ще се съгражда от тези наши мисли, зависи Да бъде или Да не бъде България – територия, държава, род. Няма крив макарон, а има криви мисли, криви чувства, криви желания. Има ИЗБОР, който ВСЕКИ от НАС прави и затова е отговорен за настоящото бъдеще и за бъдещото настояще на всички.
Иначе ще продължаваме да се самосъжаляваме с приказки от сорта: ”Като ми пееш, Пенке ле, кой ми те слуша”

Къде СТЕ българско Образование и българска Култура?!
Часът за Вас удари. Вие сте на ход!


Красива и жива е и днес, нали?...
Вие сте на ход!

http://www.facebook.com/?ref=home#!/group.php?gid=128583253830593&ref=search