петък, 2 март 2012 г.

ЗЛАТНАТА РИБКА

(копродукция на НАЩ, ОБЩ и СИН ; бестселър от 18-ти век до днес)

Главни герои
В ролята на бабата - Хилъри Кифлън – НАЩ (Ничии американски щати)
В ролята на дядотоДжошуа Уорлик - НАЩ (Ничии американски щати)
В ролята на Златната рибкаБарак Борисов – ОБЩ(Обеднели български щати)
В ролята на моретонародът на ОБЩ

Пет хиляди години Морето управлявало ОБЩ, които в началото се наричали Обширни български щати, а днес – Обеднели български щати.От Обширни се превърнали в Обеднели, поради съществуването на Златни рибки, които си мислели, че заради положението си в йерархията на Морето, могат да си правят с морските обитатели каквото си искат. Съвременната Златна рибка на ОБЩ не е по-различна от предшествениците си. И тя се ползва от благата на всички водни твари.
Веднъж при бурен танц, замаяна от гордост заради красотата си, Златната рибка на ОБЩ се ударила в един риф. Счупила дясната си перка и скъсала мускулни връзки на долната си устна. Мислите, че рифът бил обикновен риф? О-о-о, не. Това била огромна кипа (в живота на сушата „кипа“ е еврейска шапка- бел. авт.). Златната рибка видяла, че кипата й е по мярка и се настанила в нея, за да доплува с едната перка до подводния си замък. В резултат на скъсаните мускулни връзки на долната си устна, тя вече не можела да си затваря устата. За да комуникира с подводния свят, трябвало само да кима с глава. И тъй като живее във вода, а останала с отворена уста, рибката се напомпала и изгубила предишната си стройна фигура. Морето започнало да не я харесва.
Един ден, докато си плувала, куцайки с една перка из морето, попаднала в рибарска мрежа. Докато разбере какво става, ето, че мрежата я извадила на повърхността. Рибарят бил дядо Уорлик, душко-послушко на баба Хилъри. Те били дошли по тези земи наскоро - отпреди само 200 години. Днес се ползват с уважение, заради достигналото си съвършенство на пирати на света. Баба Хилъри била капризна и гневлива егоистка. Тя се разхождала из околността като надута пуйка. Дядо Уорлик все се чудел как да угажда на нрава й. Като видял златната рибка, гледайки го тоооолкова отчаяно, той й казал:
- Златна рибке, можеш ли да изпълняваш желания?
Рибката кимнала в знак на отговор „ДА“.
- Ще ти пощадя живота и няма да те сготвя за вечеря на моята баба само, ако обещаеш, че ще ни съдействаш с бабата да направим дворци в морето. Мойта Хилъри вече направи много такива на сушата и сега е ред да направи добрини и в моретата и океаните. Ние с баба Хи сме загрижени за независимостта на това море, включително и твоята. Идваме да ви дарим свобода, равенство и братство. Много други народи заплакаха и продължават да плачат от радост, като ни видят. Аз съм оптимист, че морето ще разбере: Ние, от пиратската ложа на „Разбутването и разместването“, искаме да сте независими. И като изкопаваме богатствата от недрата ви, ще ви направим арабски шейхове.

При тези думи, в Златната рибка станало чудо – устните сами проговорили: „ДА“, още преди тя да помисли. Дядото се зарадвал, че ще омилостиви бабата си. С една пръчка разчертал по пясъка на кои места да се построят дворците и пуснал рибката. Прибрал се при бабата и й казал за случката. А тя се разкрещяла.:
- Глупак такъв, кое женско същество по тези земи е по-златно от мен! Защо не ми я доведе за слугиня?!
Дядо Уорлик й отговорил:
- Скъпа бабке, знаем, че морето е това, което управлява ОБЩ. НО.... рибката е мъдра и аз очаквам от нея резултати. Иначе съм я предупредил, че ще я сготвя.
Хилъри се усмихнала хитро и го цункала по лицемерно усмихващите се устни.
Докато те си говорели на сушата, Златната рибка видяла, че морето се бунтувало, защото то било чуло всичко и още повече започнало да не я харесва. То знаело, че на другите места дворците разрушили живота, вместо обещаваните богатства.
- Ако продължавате така, ще подпиша на инат, та да дойде тук господарка, която да направи от ОБЩ, РБЩ (Разрушени Български Щати) - казала рибката и продължила - Нищо няма да се случи, ако не ме дразните!
Изведнъж, на помощ й се приплували дядо Уорлик и баба Хилъри. Те били голи голенички, защото който лъжец влезел в това море, веднага фалшивите му дрехи изчезвали. Но на тях не им пукало, защото по-важното било, че пред „Син Едр и Он“-а (пиратската щаб квартира),били дали честна мошеническа дума - да приведат в мирно съвместно мълчание всички твари на земята – земни и водни. Златната рибка танцувала около бабата, като мислела, че така, ще я прилъже да даде и на нея един дворец. В този момент, обаче, се чул гръмовен глас:
- О-о-о, неразумна рибо, поради что се срамиш от себе си, та се кланяш на тези долни и алчни лъжци? „Очи - вир, гъз - гнил!“ – изрекъл заклинание гласът.
В този момент Хилъри, Уорлик и Златната рибка се превърнали в пяна, която морето изтласкало на повърхността. Там те се изпарили и отлетели към невидимия, но справедлив съд.
(Всички прилики с Америка, България, Израел и „Синедрион“-а са напълно случайни )