неделя, 27 ноември 2011 г.

Защо патриаршеските черноризци в България се изплашиха от Петър Дънов – Учителя, и го анатемосват и до днeс?


- Защото мисията на Петър Дънов бе да предаде на хората последната редакция на вечното Слово Божие - Библията, актуализираното и пречистено от човешките несъвършенства и изопачения, автентично Христово благовестие; задачата, насочена към бъдещето –изграждането на Новата Култура на VI раса – Културата на Любовта
( „Учителят Петър Дънов за Библията“- София, 2003 г. )

Ето какво казва Учителя в "Завета на цветните лъчи на светлината":
"...Защото основните работи в Библията са скрити в природата и в нашата душа, която е едно Божествено съкровище. И повтарям, Животът сам по себе си е прост, поради което можем да го придобием. Всички трябва да отворим прозореца на нашата душа, та да може да влезе Светлината и да я озари. Тъкмо тия работи Христос иска да урегулира; тази именно схема на цветните лъчи ще ви направи свободни..."


ТЪЛКУВАНИЕ:
- "...основните работи в Библията са скрити в природата и в нашата душа..." - в Библията има големи манипулации и най-основните са от Стария завет. Много истини за човечеството са премълчани, защото ако се каже цялата истина, ще се разбере кой и как е замърсил човешкия ген, вкарал е вирус в компютъра на ЗЕМЛЯНИТЕ - ГОИТЕ
- "...Животът...можем да го придобием..." - което означава, че сега не живеем истинския си живот. Има нещо, което не притежаваме, а това е нещо, което ни е било отнето някога от някого.
- "...Всички трябва да отворим прозореца на нашата душа, та да може да влезе Светлината и да я озари" - ние, земляните, сме войните на Светлината, но сме го забравили, защото така ни замърсиха, че да не си го спомняме. Само ако запазим чисти душите си, само тогава може да си спомним кои сме и да се сетим, че трябва да сме отворени само за Светлината. Това е истинското ни спасение. Това ще бъде триумфът на края на Космическата война, която се води от тъмните сили тук, на нашата собствена територия - Земята, повече от 2000 години.
- "...Тъкмо тия работи Христос иска да урегулира..." - забележете думата УРЕГУЛИРА. Знанието беше дадено на всички, но се ползва и до днес само от едни, за да бъдат робовладелци, а ние, коренните жители на Земята - техни роби.
Събудете се!!!, защото не остана време. От нас зависи дали ще я има Земята такава, каквато я знаем - КРАСАВИЦА или ще бъде превърната в пустиня, а ние - в роби на чуждоземци.

Още Защо Беинса Дуно разсърди нашите свещенослужители:
- Защото „служителите на Бога“ не разговаряха с Бога и не излязоха от клишетата на гръцката патриаршия
- Защото не застанаха близо до народа..... и до днес
- Защото не говореха на разбираем народен и човешки език....и днес
- Защото и до днес пазят в тайна от народа си знанието за Вселената, което принадлежи на всяко човешко същество, а някои от тях дори и не искат да го признаят.
- Защото нито един църковен служител не пожела да повярва истински в Съ-Творческите възможности на човека, тъй като така не биха се изживявали като еднолични господари на миряните си. „Простолюдието“ не би им се кланяло и не би им целувало ръка.
- Защото нито един църковен служител не каза и не казва на хората, че те не са само видимо, смъртно тяло. Хем повтарят като папагали за „спасение на душата“, хем не казват какво е душа, откъде идва, къде е и т.н.
- Защото Петър Дънов каза за тях истина, която не им се хареса:
„...Христос казва: “Аз дойдох да изпълня закона.” Кой закон? Законът на Любовта. Този закон трябва да се проповядва, да се изпълни от всички духовници. Те признават, че има един Христос, че е Син Божий, но не изпълняват Неговата воля. И религиозните хора още не могат да се обърнат към Бога. Те още не са се молили колективно на Бога. И до днес още хората не се решават да се обърнат за помощ към Бога. Духовниците са канали, проводници на Бога, но не изпълняват тази служба. Те казват, че Бог говори чрез тях, но така ли е всъщност? Аз казвам, че Бог никога не е говорил чрез духовенството. Нека не се обиждат те, но така е. Старите пророци, чрез които Бог е говорил, са излизали от народа, от прости овчари и говедари....“

- И още много, много „Защо“ –та, в противовес на които Учителят свърши духовната работа, която те трябваше и трябва да я вършат.

Нито за миг Петър Дънов не се изкуши да постави печата на собственост върху Учението, което така щедро предлагаше на пробудените и пробуждащите се за Новото, души. А на всяка крачка подчертаваше, че това е Учението на Христос, поднесено 2000 години след разпятието, Възкресението и Възнесението на Спасителя. Това учение е заредено с импулса на планетарното обновление, адекватно на космическия момент от еволюцията на земното човечество. Към днешния момент, подобна роля, но под друг ъгъл и по друг начин изпълняват Татяна Микушина, (също като Петър Дънов, пратеник на Всемирното Бяло братство) и Леонид Маслов, които спускат Божието слово във вид на последно предупреждение преди заветния исторически момент, в който "ще се отдели житото от плявата" и всичко това, от всички предаващи Божието слово, е с една едничка цел : Спасението, до последния момент, на повече човешки души.


И понеже мисията на Учителя бе да продължи и да разгърне делото на Христос, да подготви съзнанието на хората за прехода от една глобална Култура към друга, по-извисена, няма нищо по-естествено от това, че той-българският Духовен учител, построи учението (по-точно, беше канал то да се спусне) върху свещената книга на Християнството- Библията.

Какви Богунеугони думи или смисъл може да открием в следните изводи:......?!

** „ Какво значи “служене на Бога”? Да съзнаваш, че всичко идва от Бога, и да съзнаваш, че няма равен на Него... Ако служите на Бога, всеки ще ви обича.
** Всяко нещо, което подтиква вашия ум към светли мисли, то е Божествено.
** Всяко нещо, което подтиква вашето сърце към правилно чувстване, то е Божествено.
** Всяко нещо, което подтиква вашата воля към работа, то е Божествено.
** Дайте път на Божественото! Божественото няма да дойде по този път, по който вие си мислите. То си има свои пътища. Никой не може да определи по кой път ще дойде Божественото.
** Единственото нещо, което повдига човека, това е работата. За да се проявиш в каквото и да е направление, трябва да знаеш да работиш както трябва. Човек като мисли – това е работа, като чувства – това е работа, като постъпва добре – това е работа. Всички на работа!
** Във всяка работа човек трябва да пее и славослови Господа, за да бъде плодът на тази работа благословен.
** „Даването е един от великите процеси в природата. Даваш ли, ще ти се даде. Този закон е наречен Закон на всемирното изобилие. Давайте всичко с Любов, да ви се благослови даването. Каквото дадете, давайте го със съзнание, че принадлежи на Бога, не на вас. Стани извор, който постоянно дава...“


Ето с какво Петър Дънов „избоде очите“ на черноризците и заради злобата и завистта си те го анатемосаха:
1886 г. - Завършва Американското научно-богословско училище в град Свищов.( обърнете внимание на годината, в която сме имали такова училище)
1888 г. до 1892 - учи в Методистката теологическа семинария Дрю в гр. Медисън, щат Ню Джърси.
1892 до 1894 г. следва в Теологическия факултет на Бостънския университет. След дипломирането си, през 1894 г. завършва курс по медицина към Медицинския факултет на Бостънския университет.
През 1896 г. издава книгата Науката и възпитанието, в която говори за основите на нова култура, която предстои да настъпи през идващия век. Този труд е предизвикателство към Министерството на образованието и Министерството на културата.
През 1897 г., на 33-годишна възраст, Петър Дънов, заедно със свои съмишленици, учредява във Варна “Общество за повдигане религиозний дух на българский народ”
1898 - записва и произнася пред Варненското спиритическо дружество „Милосърдие” беседата „Призвание към народа ми“, която е апел към социално-духовно самоутвърждаване.

След 1900 г. Петър Дънов започва пътувания из България и в продължение на 12 години изнася множество сказки на духовни теми. Обикаляйки страната и срещайки се с много хора, ( подобно на Левски)той прави първите в България френологични и антропометрични изследвания на българския череп. Част от резултатите са публикувани в списание “Родина”. Какво значи френология? Това е наука, чрез която посредством изследване на човешкия череп, се определят характера, личностните особености и поведение му.
http://www.bialobratstvo.info/index.php?option=com_content&task=view&id=4481&Itemid=113

В книгата си "Българската душа" П. Дънов много достъпно прави характеристика на българския череп на базата на познанията си по тази наука. За Лемурийци и Атланти българският читател разбра от чуждестранните автори, а ние още в началото на 20-ти век си имахме човек, който не само е говорел за тях, но и има написани теми за това, черно на бяло. Дали това беше тогава и сега изгодно на българското духовенство?! Още той говори за бъдещата Шеста раса. Кога започна да се шуми за това и да намираме в интернет информация? – чак сега, в ерата на компютрите. Западните писатели направо са открили Америка, а ние – топлата вода...тц,тц,тц,тц. Дали беше удобно на нечия власт да чува, че „...народите се прераждат, както и самия човек...“. Не , разбира се(въпреки, че и в Библията се казва за това от самия Христос). Но днес от няколко години вече се говори за това ( пак сме открили топлата вода).

„ ...Единственото нещо, което спъва сегашната раса , е голѢмата лакомия във всѢко отношение. ЦѢлата бѢла раса минава през алчността колективно, а българинът – индивидуално...“
„....Към края на 20-ти век славѢнството ще излезе из желѢзния си век и ще навлезе в златния век на своята история. Единственият народ, който сега се намира в златния век, това са българитѢ. Златният век е започнал в България, когато БѢлото братство е започнало да работи в тая страна. БогомилитѢ едно време се разпространиха на Запад. И сега това движение от България ще се пренесе в другитѢ славѢнски народи и навсѢкъде. ....
......На славѢните предстои да внесат чувството на съзнателно побратимѢване на народитѢ ....Бог извика славѢнитѢ , за да съдействат за Царството Божие на ЗемѢта. СлавѢните са определени от Бога да бъдат носители на една нова идея ....
.....ВсѢко нарушение на един природен закон води към смърт. И цѢли раси са били изтребени. Много раси има, които са изчезнали, поради неспазване на тези закони в природата. Всички народи, които живеят с неправда, ще се изродят. Това е закон. Всички ръководители на държавитѢ трѢбва да знаят това......“
Из „Българската душа“
Колко актуални са към днешния ден тези слова отпреди 100 години. И какво нашите черноризци не харесват в тях и в цялата Богунасочена негова дейност по отношение на духовното израстване на нашия народ????...

Васил Левси беше организаторът, факелът, огънят на физическото ни освобождение и беше предаден. Петър Дънов беше философът, енциклопедистът на човечеството на 20-ти век за цяла Европа и беше предаден от българското „духовенство“. Тези две най-велики личности за последните няколко стотин години за България работеха, говореха и действаха за едно и също нещо – ОБЕДИНЕНИЕТО НА НАРОДА. От тази идея е останала само бледа сянка, написана на народното ни събрание:„Съединението прави силата“ . Много сега четат книгите на Рудолф Щайнер,превъзнасят неговата философия, а той е близък сподвижник и ученик на Петър Дънов.

През 1912 г. в с. Арбанаси (край Велико Търново) Петър Дънов работи върху Библията и съставя "ЗавѢта на цвѢтнитѢ лъчи на светлината". Днес е модерно да се говори за чакрите, за цветовете им, за въздействието и т.н. Нашият Учител, в тази книжка, е събрал цялата мъдрост на Библията, онези слова, чиито вибрации съответстват на всеки цвят и на всяка чакра. Ние си имаме едно универсално божествено лекарство, в лицето на „Цветните лъчи на светлината“

Земният път на Учителя приключва на 27 декември 1944 г.. Като завещание той оставя неоценимо духовно наследство: над 4000 лекции и беседи, 160 музикални творби, френологически карти и изследвания, Паневритмията и разнообразни методи за самоусъвършенстване.
Той е българската енциклопедия по духовно израстване на българския народ и на всички останали заедно с нас. Къде сте български държавници, за да прочетете поне една негова лекция или една книга със събрани негови текстове, за да видите, че сте в първобитнообщинния строй по мисленето си и действията си, а водите народ, носител на духът на Земята и Космоса отпреди хилядолетия.!!!
Исус е обещал, че ще спусне Духа и "Той ще говори на хората". И добавя още, че ще дойде време,(края на времената) "когато и децата ще говорят чрез Духа". Но, явно Църквата е решила, че само тя има патента върху Божието слово. Къде са й статиите, книгите, проповедите и т.н.,с които да рзкрива смисъла на Божието слово в Библията?!

Нека да се замислим за момент: днешното време е изключително динамично. С всяко поколение Библията в този й вариант, в който се препечатва, се отдалечава от младите или по-скоро, младите се отдалечават. А думите на Петър Дънов могат да бъдат разбрани и днес, защото тълкованието на Божието слово така е предадено от него, че да бъде актуално във времената. Само трябва да бъде поставено в учебния материал по философия за горните класове или в часовете по Човек и природа – за началния и средния курс. От всичките материали на Петър Дънов има какво да се вземе и да бъде предоставено на децата в разбираем за съответната възраст вид. Вероучението не е папагалстване на Библията, а разбирането й, за да се осмислят словата и да се пуснат в деянията на човека, да се претворят в дела. Само така ще се изпълни човешката мисия – да бъдем проводници на Божието слово и божиите закони тук на Земята.НО, първо трябва да се разграничат истините от лъжите в Библията. Следователно, нужна е нова Библия.


"Всичко, що е отъ по-напрѢдъ писано, за поучение намъ е прѢднаписано, та чрѢзъ търпѢнието и утѢшението на писанията да имаме надѢжда."
(Рим.15:4)


петък, 25 ноември 2011 г.


ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО - ЧИЯ Е ГРИЖАТА ?

„.....Аз ще препоръчвам на болните подходящ режим според познанията си и ще ги защитавам от всички вредни неща.
Никога и никому няма да препоръчвам употребата на отрови и ще отказвам да давам на когото и да било подобно нещо...."

Из Хипократовата клетва
Така ли е в действителност, обаче...?

От стотици години хората се манипулират и контролират чрез поддържане състояние на страх, тревога и несигурност. Това е най-сигурният начин начин за управление и ограбване на човешките същества. Въпреки, че тази книга – „Световната конспирация срещу здравето“ – на д-р Атанас Гълъбов излезе преди 10-тина години, явно все още е голям процентът на хората, които не са я прочели, както и другата негова книга „Окована свобода“. Хората трябва да осъзнаят, че им е отнето правото на свободната и суверена изява като духовни същества. И това е станало и продължава да става, макар вече доста по-трудно, чрез психотронно въздействие, чрез ваксинации, чрез бомбандиране съзнанието с новини и филми, които да генерират страх, злоба, безпомощност, подчинение, емоции, хранещи егоистичните чувства.Грижата за здравето не се свежда просто до посещението при лекаря и вземане на предписания медикамент. Тази грижа е преди всичко НАШ ЛИЧЕН ПРИОРИТЕТ и е свързана с цялостното ни отношение към света и с начина ни на мислене, а от там - и на живот.Преди около 100 години в САЩ е имало над 50 хомеопатични болници, в които се е изучавала ХОМЕОПАТИЯ, гладолечение и други природни лечебни методи. Днес срещу тези лечебни методи се води тиха ожесточена война. КАК започна войната и защо?
След 1913 год. фондациите „Рокфелер“ и „Карнеги“ започват да прокарват нова „образователна“ политика, чиято цел е да се създаде нация, зависима от неприродни медикаменти и непознаваща друг начин на лечение, освен този, който те предвиждат. Тяхната тактика надмина унищожителните действия на Средновековната инквизиция.
Рокфелер и Карнеги започват активна дарителска дейност, насочена към медицинските университети. Това „добро“ отношение е било само за тези медицински центрове, които приемали новия лечебен и образователен модел. В ход била пусната и масова рекламна кампания в полза на „научната медицина“ срещу простата, народната, която, видите ли, била за бедните, неуките, простите. Подготвени били, съответно, модерни медицински кадри, изключително бели мъже от висшата класа – богатите. Останали без подкрепа и изпаднали в невъзможност да се борят срещу рекламната кампания на купените от Рокфелер медии, преподаващите природна медицина колежи постепенно затварят врати.


Как фармацевтичната индустрия е взела контрола над болниците, медицинските университети и научно - изследователската работа в тях, може да разберете в книги като:
- „Голата императрица или голямата медицинска измама“ – от Ханс Ройш
- „ История на медикаментите‘ – Морис Бийл
- „ Династията Рокфелер“ – Морис Бийл

Днес вече са хиляди лекарите, които не подозират, че са кукли на конци, че са материал, който се експлоатира, използва да бъде доставчик на отрови за народите по света. Чрез унищожаване здравето на хората, една шепа „богоизбрани“ трупат милиарди и се вживяват в ролята на господари на света. Милиарди хора са приемащите безропотно химически и синтетични „лекарствени“ средства. Защото бе създадена перфектната машина за измама – РЕКЛАМАТА. Най-новият бум от няколко години е ваксинацията за щяло и нещяло. А с ваксините се вкарват достатъчно количество и качество агресивен и унищожаващ клетките материал, който с течение на годините води до каскади от болестни състояния, за които постепенно се прибавят едно след друго лекарства, водещи до едно след друго заболявания.


Възпита се спящо общество от ходещи роботи, които са „образовани“ да ходят всеки ден на работа за насъщния си, така, както стадо овце върви с наведените си глави на паша. А когато се разболеят (хората)– спокойно!, друг има грижата за това, те трябва само да работят и доброволно да вкарват в сметката на убийците изработените си пари, за да си купят от произведените, от същите убийци, химии за вътрешна употреба. Спящото човечество не осъзнава, че целта на техните „покровители“ и „пазители“ на здравето му е промяна на ЧОВЕШКИЯ ГЕНЕТИЧЕН КОД. Не е нужно да има кръвопролитни световни войни. Войната сега е на тихия фронт, насочена главно към бременните, бебетата и подрастващите младежи. Ясно е, че като се увреди генът с течение на поколенията, ще се изроди самото човечество, то ще загуби своя божествен произход и така ще се постави началото на ново робство, робство, в което влизат доброволно самите хора. За да се осъществи с още по-голяма сигурност пъкленото дело, се създадоха и ГМО-храните. Психотронно оръжие, музиката като поробващо въздействие, религията като средство за контрол....Не са ли прекалено много „грижовниците“ за НАПШЕТО НИ здраве???? Нали знаете, „ Много баби - хилаво бебе“ – нар. Мъдрост.


Роботи ли сме или правови човешки същества, на които им е дадено цялото знание за всички, така, както слънцето, дъждът и земята са за всички?!
Онова, което е крайно време да се осъзнае, е следното:
1.- Човешките същества са Високо-организирана Взаимо-свързана Химико-физико-биологична СИСТЕМА. Онова, което влиза в нея, трябва да съответства на нашите клетки на принципа КЛЮЧ – КЛЮЧАЛКА. Ваксините и всички синтетични „медикаменти“, ГМО, са чужди на нашите клетки. Когато те постъпят в организма ни, той пренасочва обичайната за биологичните ни процеси енергия към обработването на постъпилата чужда енергия, неразпознаваема, с друг код. Докато трае тази обработка, в биологичната ни система има STOP на нормалните функции, на деленето на клетките и следователно, на възпроизвеждането на организма ни. Следва- разболяване, защото не сме си нахранили тялото, а то е един 24-часов часовников механизъм
2, - Компонентите на тази система имат своите строго определени пикови часове на функциониране. Всеки орган има време на активност и на пасивност. Следователно, ние трябва да се отнасяме с изключително голяма отговорност към режима си на хранене, движение, спане.
3. - Хората са създадени, възпроизвеждат се и живеят по силата на строго определени Космически закони и когато те се нарушават, това води до съответните негативни последствия.
4. - Здравето е преди всичко грижа на отделния човек, негов въпрос, свързан с оцеляването му и включва превантивни мерки, а не да се сети за здравето си тогава, когато вече се е разболял.
Време е за събуждане!!! Човече, ти си Божие създание с огромна сила и потенциал да се противопоставиш на унищожението. Твоето спасение да не се върнеш в праисторическата епоха е в собственото ти осъзнаване като СВОБОДНО ПРИРОДНО СЪЩЕСТВО, ПРОДУКТ НА ВСЕПРОНИКВАЩАТА СИЛА НА ЛЮБОВТА И ПРАВДАТА.„ И сътвори Бог човека по Свой образ,
по Божий образ го сътвори;
мъж и жена ги сътвори.“

Битие: Гл. 1 (27)
Мина времето на необходимостта в църквите Бог да се изобразява като белобрад старец, защото вече съзнанието на човека е напреднало до степента, на която разбира същността на тези думи. „Човека“ е сътворен като „мъж и жена“ и това е „Божий образ“. Бог е единството на мъжко-женската енергия. Ние, всеки един човек, сме проявлението на Бог в най-плътния план на материята. Това трябва да е ясно още като погледнем човека, когато е на 1,2, 3 – годишна възраст. Какво е тогавашното мислене на децата от тази възраст? Те нямат полово ориентирано мислене, не защото са глупави, а защото идват от онова измерение, от онези фини светове преди да приемат най-плътния план на материята, където усещането и пребиваването са в единство от Божествена Любов, Красота, Светлина, Доброта, независимо от образа, под който съществуват.
Най-голямата беля, която бе нанесена на човечеството, е разделението на половете от страна на религиите. Те поставиха изкуствен раздел в двете страни на цялото. Те разделиха Бог на мъже и на жени не просто по външната им визия, а по ПРАВО на съществуване. Тази болест върлува и до днес. Тя даде възможност висшето знание да е достъпно и да се ползва само от определени среди. И така бе поставено началото на борбата на тъмните сили за унищожението на човешката раса. ЗАЩО им е нужно? Защото само на този Божествен продукт – Човека, Творецът даде свободната воля. За какво? ЗА ДА ТВОРИ ПО БОЖИЙ ОБРАЗ И ПОДОБИЕ тук на Земята, т.е. да притежава същата съзидателна сила, която притежава и Твореца. Да преобразява пространството - както Твореца; да бъде проводник и с това- съзидател на Божественото творчество и проявление тук, на Земята.
Заради това бяха изгаряни на кладата хиляди знахари, лечители, вещери( в смисъл на „вещ“, „знаещ“ човек), които прилагаха знанието за добро. Трябваше да бъдат унищожавани тези човеци, чиито тела бяха домовете на светлите души, пренесли божественото знание на Земята, за да бъде то ползвано за най-висше благо и добро на всички форми на живот.
„...и господарувайте над морските риби,
над небесните птици, над.....цялата земя....“

Обаче, много изкривено беше изтълкувана думата „господарувайте“ . Преиначаването на значението на тази дума донесе изтреблението на милиони човешки същества, а през последния век, унищожаването им чрез фармацевтичната индустрия е масово.


Българинът продължава да доказва, че е с несломим дух, като и за никому ненужната Хипократова клетва е измислил актуален вариант, напълно отговарящ на съвременната действителност по отношение на лечението и реалното здравословно състояние на хората. Ето част от нея:
"На болния, който е дошъл при мене, ще гледам като на клиент, но не и като на пациент, ще му взема парите, и ще му предпиша такива лекарства, които да го поддържат болен, за да идва отново и отново, и да ми осигурява едни постоянни доходи , на мен и на цялата фармацевтична индустрия, до смъртта си.

Ако дойде случайно, някой здрав, то аз се задължавам да го разболея, за да стане зависим от мен и цялата фармацевтична индустрия.

Ако някой открие, такова лекарство, било то на билкова или каквато и да е друга основа, което да не предизвиква странични реакции и да излекува дадена болест, то аз се задължавам да докладвам на моите повелители, за да вземат те мерки и да унищожат тази заплаха за Световната здравна организация!
Ако някой, не иска да ползва услугите ни, и да плаща данъци, то аз съм длъжен да го докладвам за да бъде обявен за престъпник.
..."
Целия текст може да прочетете на адреса:
http://www.blogger.com/img/blank.gif

Наш е свободният избор, но и последствията, също.

неделя, 20 ноември 2011 г.

ИМА ЛИ УМНИК ГЮРО ГЛАВА ИЛИ НЯМА?! - ДА ПИТАМЕ АМЕРИКАНЦИТЕ
ЗДРАВЕЙТЕ, БЪЛГАРИ!
Замисляли ли сте се върху преходните и непреходните неща в живота? Народ, който в себе си няма жилката на изобретател или жажда за знания, или стремеж към доказване пред света с достойнства, то той не би съществувал дълго. Утвърждаването ни през вековете като нация и държава и настоящото ни съществуване като такива показва, че българският род е много гъвкав в оцеляването си. НО дали, за да се гордееш с националното си име е достатъчно да си гъвкав само в стремежа си да оцелееш?! НЕ! Когато народностите по света уважават даден народ за приноса му в световния океан от знания, изкуство, култура, здраве, мир, красота, любов - все неща, без които е невъзможно духовното израстване на човечеството, то едва тогава всеки, принадлежащ на този народ може да се гордее с националната си принадлежност.
Нужно ли ни е да имаме още някой като Паисий Хилендарски, който да ни насърчава "Българино, знай своя род...." или вече е дошло времето някой нов Паисий да ни нагълчи: "Българино, като (ако) знаеш своя род, защо скверниш паметта на предците си? Защо продаваш Майка България и така подготвяш нейното обезлюдяване?!"


Припомнете си песните от и за Златна Добруджа, припомнете си ширналите се златни нивя, защото на житницата на България й предстои смърт, ако ние, нейните храничета, не я защитим. Държавата, в лицето на Министерски съвет, обърна гръб на своята майка - хранилница като с РЕШЕНИЕ № 427 ОТ 16 ЮНИ 2011 г.пусна в ход процеса по търсене и проучване на нефт и природен газ от „Шеврон България Експлорейшън енд Продъкшън“ в площ „Блок 1 Нови Пазар“, разположена на територията на областите Разград, Силистра, Добрич, Шумен и Варна, с размер 4398 кв. км.
http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=52757

Всяко кътче на планетата е част от цялото - небесната красавица Земя, която всеки народ е длъжен така да се развива, че да я пази. Нашите управляващи опетниха името българско, като разрешиха това кътче от планетата да бъде подложено на подмолно и бавно унищожение.ЗАЩО ВЪВ ФРАНЦИЯ И ГЕРМАНИЯ ПРОУЧАНЕТО И ДОБИВА НА ШИСТОВ ГАЗ СА ЗАБРАНЕНИ СЪС ЗАКОН?!? Толкова ли са глупави, че най-развитите европейски икономики не се интересуват от висок икономически ръст за държавите си??? Те просто са осъзнали основното: МИЛИАРДИТЕ НЕ СТРУВАТ НИЩО В ЕДНА ЗЕМЯ БЕЗ ЖИВОТ!!! За съжаление, министрите ни в този случай, са решили да не вземат под внимание държавната политика на водещите европейски държави
http://www.facebook.com/photo.php?v=2532270342817

Разберете какво са приготвили американците за нашата България:
* http://www.youtube.com/watch?v=NsDa6A6sDl0
* http://www.youtube.com/watch?v=6eBhbZLENrg&feature=related
* http://www.youtube.com/watch?v=In5IlBAfz4k&feature=related
* http://www.youtube.com/watch?v=a6mngokix74&feature=related


Ще оставим ли само българите от Северна България да се борят за чиста земя, за чиста природа, за чисти подпочвени води или ще се обединим?! Защото най-лошата черта на българите е разединението на народа ни. Дори пред такава предстояща екологична катастрофа за нашата страна(ако не се вземат мерки)оставяме умник Гюро да си пъха главата в устата на мечка стръвница,дошла от другия край на планетата, защото там й е свършила храната. Но ние не сме нито булка Гюровица, нито умници другари, за да не схванем, че става въпрос за предателство,както към българската земя и българския народ, така и към Майката Земя. На който не му понася да живее на тази планета,да се изнася. Космосът е на негово разположение. Но със земните блага, които са дадени за всички - хора, животни, растения, никой няма право да се разполага едностранно!!! Подпочвените води са артериите на планетата ЗЕМЯ и връзката, която пренася живот от континент в континент. Всяка една държава е длъжна да ги пази чисти.


Силата на един народ е в неговото обединено действие. Нашето разединение не е от вчера и затова допускаме всеки, който дойде на власт, да не слуша българския дух, с който се ражда и който носи от предците си, а да бъде подлога на чуждестранни интереси. С голямото разединение бяхме жигосани през 1945 г., когато реформата в образованието бе свързана с премахването на два важни за българския народ буквени знаци - "ЯТ"( Ѣ ) и "голяма носовка" ( Ѫ ).
В "ЯТ" е силата на българското обединение. Буквата "ЯТ", небесният печат на България, която обединяваше източните и западните говори и с това се премахваше нейното езиково разделение, беше извадена от нашата азбука и с това се наруши хармонията във вибрационното излъчване на държавата ни като част от Космическото пространство. Нейната вибрация беше изкривена. Всеки звук има своята характерна вибрация и с това е носител на определена информация. Същото важи и за всяка държава, чийто печат е подредбата и присъствието на определени звукове.Подредбата на звуковете в думите създава съответно положително или отрицателно вибрационно поле. Молитвата "Отче наш", например, е изключително лечебна, защото думите са подредени по строго определен начин. България трябва да тръгне в правилната си посока, завещана от дедите ни. Българите трябва да изпълнят своята мисия като народ, един от принадлежащите към арийската раса народи, който да даде своя принос в общото човешко духовно развитие по пътя към зараждането на Шестата човешка раса. Глаголицата бе спусната Свише, за да ръководи народите, говорещи свещения език, на който и ние, днешните българи, продължаваме да говорим.
Буквата "ЯТ" трябва да излезе в зрителното поле, да се поставя в текстовете - в думите, в които има променливо звучащ я/е. Пример: млЯко, но - млЕчен; вЯра, но - вЕрен; РумЯна, но - РумЕн и т.н. ( вѢра, вѢрен, млѢко, млѢчен, РумѢна, РумѢн). Тази буква се поставя и в края на думите в множествено число, като: царетѢ, нозетѢ, другитѢ, българитѢ, старитѢ, тракитѢ и т.н.
Това е Небесен знак на нашата държава, така както тук на земята си имаме герб. За да кореспондираме с "кораба - майка", трябва да пуснем този сигнал. Носете го, употребявайте го в писмената си реч и България ще бъде БЛАГОСЛОВЕНА ЗЕМЯ С БЛАГОСЛОВЕН НАРОД, ЗАЩОТО В ТАЗИ БУКВА Е СКРИТА СИЛАТА НА НАШЕТО ОБЕДИНЕНИЕ, А ОТ ТАМ - И НА НАШЕТО СПАСЕНИЕ!
Силата на един народ е в неговото обединено действие. "ЯТ" е българското обединение. Носете тази буква с гордост и я употребявайте в писмената си кореспонденция.